Hyresvillkor »       Övriga villkor »       Städinstruktion »       Inventarier »       Avbokningsregler »       Priser »      

Övriga villkor

Rev. 2018-05-16

 

Låsning/Larm: Huset är försett med larm för inbrott och brand. Övre låset på entrédörren till köket är larmlåset. När Du låst upp det övre låset och röda indikeringslampan slocknat ÄR huset inte larmat.

Lås då upp det undre låset som öppnar dörren.

FÖRE det Du låser larmet på ytterdörren kolla att ingen är kvar i huset. (rörelsedetektor) och att dörren till stora altanen är stängd och låst.

Skulle Du misslyckas så att larmet går, stäng av det genom att vrida om nyckeln i larmlåset på ytterdörren. (det övre låset)

Om larmet går på grund av ex.vis rökmaskin (vilket är förbjudet att använda) och utryckning sker debiteras detta hyresgästen. Kontakta Bo Andersson 070-313 13 51 om larmet går på av misstag.

Fläktar: Till vänster i huvudentréen finns ett skåp för elsäkringar och fläktreglage. På insidan av dörren finns instruktion för fläktarna.

Högtalaranläggning, enbart för tal: Reglage och mikrofon finns i samma skåp som fläktreglagen, se instruktion i skåpet. Hörslinga finns för de med hörapparater, och fungerar då man använder mikrofonen.

Diskmaskinen: Doserar själv diskmedel, viktigt att disken sköljs av ordentligt innan den placeras i diskmaskinen. Se instruktion på väggen vid diskmaskinen.

Klockan 01.15; Då bryts strömmen i stora salen. Föreningen har åliggande att musik inte får förekomma i huset efter kl. 01.00. Detta har en del tidigare INTE respekterat, varför vi tvingats vidtaga denna åtgärd.